Gescheiden afvoersysteem

Een gescheiden afvoersysteem houdt je hemel- en afvalwater apart, waardoor het op een gescheiden rioolstelsel kan worden aangesloten.
Fluvius geeft je een subsidie van 400 euro voor het aanleggen van dergelijk systeem. Deze premie bestaat uit 2 delen: een forfaitair bedrag van 200 euro voor de werken en een subsidie van maximum 200 euro.
Daarnaast voorziet ook de gemeente een extra subsidie.


Deze premie kan je rechtstreeks via Fluvius aanvragen.
oor de extra premie vanuit de gemeente hoef je geen aanvraag te doen. Fluvius stuurt alle aanvragen automatisch door naar het gemeentebestuur.