Gescheiden afvoersysteem

Een gescheiden afvoersysteem houdt je hemel- en afvalwater apart.

Fluvius geeft je een subsidie van 500 euro zowel voor aanvragers binnen een rioleringsproject als voor aanvragers die zelf het initiatief nemen voor deze werken. De aanvrager staat zelf in voor de keuring.

De premie wordt toegekend op basis van een conform keuringsattest dat via de keurder aan Fluvius bezorgd wordt. Alle info kan je nalezen in het premiereglement van Fluvius.

Daarnaast voorziet ook Ingelmunster een extra subsidie. De tussenkomst van de gemeente bedraagt maximaal 400 euro en wordt bepaald door het verschil van de werkelijk bewezen kosten en het premiebedrag dat door Fluvius wordt uitbetaald. Voor de extra premie vanuit de gemeente hoef je geen aanvraag te doen. Fluvius stuurt alle aanvragen automatisch door naar het gemeentebestuur.