Premies en reglementen

Bij het (ver)bouwen van je woning kan je van verschillende instanties financiële steun krijgen via huisvestingspremies.