Regenwatergebruik

Een hemelwaterput slaat regen- en smeltwater op, meestal afkomstig van het dak. Je kan dit water gebruiken om schoon te maken, de was te doen of het toilet door te spoelen. Voor de installatie van een hemelwaterput met pompinstallatie kan je via Infrax een subsidie ontvangen. De subsidie bedraagt maximum 250 euro wanneer minstens 50% van de totale dakoppervlakte wordt aangesloten. 
Deze premie kan je rechtstreeks via Fluvius aanvragen.

Een infiltratievoorziening geeft het hemelwater de kans om in de bodem door te dringen. Er bestaan 3 systemen: een put, een buis of een infiltratiezone. Voor het aanleggen van een infiltratievoorziening kan u een subsidie van maximum 250 euro verkrijgen wanneer minstens 50% van de dakoppervlakte wordt aangesloten.
Deze premie kan je rechtstreeks via Fluvius aanvragen.