Zoneringsplan

Wanneer er in jouw straat een gescheiden rioleringsstelsel (her)aangelegd wordt, ben je verplicht om gescheiden aan te sluiten op deze rioleringen. De VLAREM II-wetgeving verbiedt immers het lozen van regenwater in een riolering die bestemd is voor uitsluitend afvalwater en omgekeerd. Bij open- en halfopen bebouwing moet al het regenwater naar de RWA(regenwaterafvoer)-leiding gaan. Bij gesloten bebouwing moet enkel de voorkant van de woning afgekoppeld worden. Als je dit niet doet, mag het gemeentebestuur jouw woning niet aansluiten op het rioleringsstelsel.

Deze verplichting geldt enkel voor woningen die volgens het zoneringsplan in het collectief te zuiveren gebied liggen. Woningen in de individueel te zuiveren zone, dienen hun afvalwater zelf te zuiveren.

Op het zoneringsplan kan je nakijken in welke zone jouw woning zich bevindt.

Dienst bouwvergunningen

Dienst ruimte - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 31
E: bouw@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst ruimte (technische dienst, openbare werken, ruimtelijke ordening, milieu en economie) werkt enkel op afspraak

Voor sommige producten (omgevingsvergunning, milieu) kan je zelf online een afspraak maken.