Planologisch attest

Bepaalde bestaande zonevreemde bedrijven, gelegen in het Vlaamse Gewest, kunnen een ruimtelijke oplossing krijgen via een planologisch attest. Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.

Meer informatie (voorwaarden, procedure) voor een planologisch attest vindt u op de website van Departement Omgeving.


Wat is een planologisch attest?

Als je een van de volgende situaties herkent, kan een planologisch attest eventueel een uitkomst bieden:
- je bedrijf is (gedeeltelijk) zonevreemd en je wil rechtszekerheid op de bestaande locatie
- je bedrijf wil uitbreiden of herbouwen maar je kan geen stedenbouwkundige vergunning verkrijgen omdat de bestemming van de locatie dat niet toelaat
- de bestemming van je bedrijfslocatie bemoeilijkt de verlening van je milieuvergunning

Eventueel kan voor jouw bedrijf ook een andere oplossing bestaan. Neem hiervoor contact op met de dienst stedenbouw.

Wat is het planologisch attest wél?

Het planologisch attest geeft aan of een bestaand bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is.
Als het bedrijf behouden kan worden, deelt de bevoegde overheid je de ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn (twee jaar) en op lange termijn (tien jaar) mee.

Wat is het planologisch attest niet?

Een planologisch attest is geen stedenbouwkundige vergunning!
Als je een positief planologisch attest hebt gekregen, kan je wel een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning indienen. Een positief planologisch attest verhoogt immers de kans op een positieve stedenbouwkundige vergunning aanzienlijk, omdat je locatie door het planologisch attest beschouwd wordt als een geschikte locatie voor de bestemming die je er aan wil geven. Een planologisch attest dient niet voor het aanvragen van een bestemmingswijziging voor een locatie die niet grenst aan de onmiddellijke omgeving van jouw huidige locatie, als je op die locatie een nieuw bedrijf wil vestigen. 

Meer info

Dienst bouwvergunningen

Dienst ruimte - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 31
E: bouw@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst ruimte (technische dienst, openbare werken, ruimtelijke ordening, milieu en economie) werkt enkel op afspraak

Voor sommige producten (omgevingsvergunning, milieu) kan je zelf online een afspraak maken.