Woningkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Een woning moet niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar moet ook aangepast zijn aan de bewoners.

Als je, als huurder, twijfelt aan de bewoonbaarheid van de woning of van de kamer die je bewoont, kan je steeds een woningonderzoek aanvragen.

Als eigenaar heb je er alle belang bij om zelf actief te waken over de kwaliteit van de woning of van de kamer die je verhuurt.

Indien je woning of kamer voldoet, kan je een conformiteitsattest bekomen.

Meer info

Departement RWO - afdeling stedenbouwkundig beleid
Phoenixgebouw
Koning Albert II-laan 19 bus 10
1210 BRUSSEL
T: 02/553 8334
F: 02/553 83 35
E: stedenbouwkundigbeleid@rwo.vlaanderen.be

Links

Algemene inlichtingen over leegstaande bedrijfsruimten kan je hier vinden.