Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is een officieel document dat het gemeentebestuur aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Meer informatie hierover kan je terug vinden op de website van de Woondienst Regio Izegem.