Aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zoals hagen, bomenrijen, houtkanten, poelen, enz. dragen bij tot een gevarieerd en waardevol landschap.

Het gemeentebestuur geeft subsidies om de bestaande landschapselementen in het buitengebied goed te beheren. Voor het knotten van een boom bijvoorbeeld, kan je een toelage krijgen van 12 € per boom (min. 5 bomen).

  • Klik hier voor het aanvraagformulier voor de betoelaging van het onderhoud van kleine landschapselementen.
  • Klik hier voor het formulier om na de onderhoudswerken effectief de betaling te ontvangen.

De gemeente zet nu ook samen met de provincie in op landschapsverfraaiing met het instrument landschaps(bedrijfs)plannen. Landbouwers, plattelandsbewoners of natuurverenigingen die overwegen om streekeigen bomen, hagen, een boomgaard, enz. aan te planten of een poel te graven, kunnen voortaan rekenen op steun van de provincie en de gemeente voor het opmaken van een plan en het aanleveren van plantgoed. Bij landbouwers zorgen we ook voor de uiteindelijke aanplanting en 2 jaar nazorg.

Klik hier voor meer info over de landschaps(bedrijfs)plannen.

Milieudienst

Loket technische dienst - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 32
E: milieu@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst ruimte (technische dienst, openbare werken, ruimtelijke ordening, milieu en economie) werkt enkel op afspraak

Voor sommige producten (omgevingsvergunning, milieu) kan je zelf online een afspraak maken.