Premies en reglementen

Wie zijn steentje bijdraagt voor een beter leefmilieu, kan rekenen op een gemeentelijke premie.

Zo zijn er enkele premies die de afvalberg moeten helpen verminderen: 

Ook maatregelen die het natuurlijke landschap in stand moeten houden, kunnen rekenen op een premie: 

 Tenslotte is er ook nog een premie voor het verwijderen of opvullen van stookolietanks

 
 

Meer info

Ook bij het (ver)bouwen van je woning kan je rekenen op subsidies wanneer je milieuvriendelijke maatregelen voorziet:

- Subsidies voor regenwatergebruik
- Subsidie bij het aanleggen van een gescheiden afvoersysteem
- Subsidie bij het voorzien van een individuele zuiveringsinstallatie