Groenbedekkers op akkers

Het inzaaien van groenbedekkers (klaver, wikke, raaigras, snijrogge, phacelia,…) op de akkers vermindert erosie, verbetert de structuur van de grond, zorgt voor humusaanrijking en fungeert als vanggewas voor stikstof die in de grond achterblijft en tijdens de winter zou kunnen uitspoelen.

Het subsidiereglement is van toepassing voor alle landbouwers, zowel in hoofd- als in bijberoep. De percelen dienen gelegen te zijn in Ingelmunster en de totale oppervlakte moet minimum 1 ha bedragen.

De groenbedekkers dienen ingezaaid te worden vóór 1 november en moeten minstens tot 1 februari behouden blijven.

Milieudienst

Loket technische dienst - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 32
E: milieu@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst ruimte (technische dienst, openbare werken, ruimtelijke ordening, milieu en economie) werkt enkel op afspraak

Voor sommige producten (omgevingsvergunning, milieu) kan je zelf online een afspraak maken.

Documenten

  • Klik hier voor het subsidiereglement + lijst groenbedekkers die in aanmerking komen voor subsidie.
  • Klik hier voor het aanvraagformulier.