Uittreksel echtscheidingsakte

Een afschrift van een echtscheidingsakte is een kopie van de akte uit de registers. De akte vermeldt o.a. de naam, de voornamen, geboortedatum, datum van het vonnis en echtscheiding.

Procedure

Je kan jouw uittreksel makkelijk aanvragen via het elektronisch loket. In de meeste gevallen ontvang je onmiddellijk het gratis uittreksel in je mailbox.

Je kan ook langskomen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Dit kan enkel op afspraak! (breng zeker je identiteitskaart mee!)

Andere mogelijkheden:

Voorwaarden

Wie kan dit aanvragen:

  • jij en je ex-partner
  • openbare overheden
  • de echtgenoot of overlevende echtgenoot
  • de wettelijk vertegenwoordiger
  • bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen - ouders- grootouders)
  • erfgenamen
  • de notaris of advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid. Een derde kan een afschrift van een echtscheidingsakte afhalen mits voorlegging van een volmacht en de identiteitskaart of kopie van de identiteitskaart van één van de belanghebbenden. Indien geen volmacht kan worden voorgelegd, wordt het uittreksel opgestuurd naar de hoofdverblijfplaats van de betrokkene zelf.

Meer info

Burgerzaken - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 20
E: burgerzaken@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak!