Uittreksel overlijdensakte

Een uittreksel van een overlijdensakte is een kopie van de akte uit de registers. De akte vermeldt o.a. de naam, de voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat en de plaats en datum van overlijden.

Procedure

Je kan jouw uittreksel makkelijk aanvragen via het elektronisch loket. In de meeste gevallen ontvang je onmiddellijk het gratis uittreksel in je mailbox.

Je kan ook langskomen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Dit kan enkel op afspraak! (breng zeker je identiteitskaart mee!)

Andere mogelijkheden:

Voorwaarden

Wie kan dit aanvragen?

  • de overlevende echtgenoot/echtgenoten
  • de openbare overheden
  • de wettelijk vertegenwoordiger van de overledene
  • de bloedverwanten in opgaande en dalende lijn
  • de erfgenamen
  • de notaris of advocaat die verklaart te handelen uit hoofde van de beroepshoedanigheid. Een derde kan een afschrift van een overlijdensakte afhalen mits voorlegging van een volmacht en identiteitskaart (of kopie) van de overlevende echtgenoot/echtgenote of bloedverwant. Indien geen volmacht of identiteitskaart kan worden voorgelegd, wordt de akte opgestuurd naar de hoofdverblijfplaats van de overlevende echtgenoot/echtgenote of bloedverwant.

Kosten

Gratis.

Meer info

Burgerzaken - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 20
E: burgerzaken@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak!