Geschiedenis van Ingelmunster

De Middeleeuwen

De geschiedenis van de gemeente is nauw verbonden met deze van het kasteel en zijn bewoners.  Rond 1075 bouwt Robrecht De Fries, graaf van Vlaanderen, een burcht op de ruïnes van een Engels klooster, dat volgens de legende in de 7de eeuw opgericht werd op vraag van (de later heilig verklaarde) Amandus.  Volgens sommigen zou ook de naam van de gemeente af te leiden zijn van dit klooster, nl Anglo-Monasterium (Engels klooster).
Gezien de ligging, aan de Mandel en op de as Brugge-Kortrijk, speelt de gemeente, een belangrijke rol tijdens de Middeleeuwen.  In 1297, vijf jaar voor de Guldensporenslag, neemt Filips de Schone, koning van Frankrijk, op veroveringstocht in Vlaanderen zijn intrek in de burcht.  De Bruggelingen, bang dat de koning bij een bezetting van de stad, het Heilig bloed, zou meenemen, komen de koning tegemoet en bieden hem de sleutels van de stad aan.  De keuze voor een verblijf in Ingelmunster is niet toevallig.  De kasteelheer is immers een trouwe aanhanger van zijn vijand, de Graaf van Vlaanderen.  Door hier zijn intrek te nemen, demonstreert de vorst zijn machtspositie.  In het gemeentehuis hangt een karton dat deze historische gebeurtenis weergeeft.

In de zestiende eeuw, tijdens de Godsdienstoorlogen, wordt Ingelmunster de speelbal van de vechtende partijen. Een hevig treffen in 1580 tussen de legers van Franse Hugenoten, onder bevel van François De La Noue en deze van de koning van Spanje verwoest het dorp volledig. Generaal de la Noue wordt bij deze slag gevangen genomen en aan de Spaanse landvoogd Farnese overgedragen. Door de vele oorlogen komt de Franse kroon in geldnood en kunnen ze amper hun kolonels betalen. De verkoop van gronden biedt een oplossing. Zo koopt in 1583 koopt Otto von Plotho, een Duits kolonel in Franse dienst, voor een appel en ei, de heerlijkheid Ingelmunster. Voordien was de heerlijkheid in handen geweest van de graven van Vlaanderen en van 1384 tot 1583 achtereenvolgens van Bourgondische, Duitse en Franse huizen. De familie von Plotho verbouwt de burcht tot het huidig kasteel, dat in 1825 eigendom wordt van de familie Descantons de Montblanc. Sinds 1986 is de brouwersfamilie Van Honsebrouck eigenaar.

De Franse Revolutie

De annexatie van de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk in 1794 brengt onrust onder de bevolking en leidt tot opstand, nl. de boerenkrijg, die op 28 oktober 1798 door de Fransen in Ingelmunster wordt neergeslagen. Ingelmunster wordt ook wel eens de Brigandsgemeente genoemd, een verwijzing naar de bijnaam Brigand (struikrover) die door
de Franse bezetter aan de opstandelingen werd gegeven.

19de eeuw

Koning Willem van Nederland bezorgt de gemeente in 1825 de wekelijkse marktdag, die nog steeds iedere vrijdag plaatsvindt.
Op 11 november 1830 wordt er voor de eerste keer in het jonge België gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. De landbouwer Jacobus Coussens is de eerste burgemeester.

Halverwege de 19de eeuw breken er slechte tijden aan voor de inwoners. De opkomst van de mechanisatie en de concurrentie met het Franse textiel, gecombineerd met de mislukking van de oogst, zorgt voor ziekte en hongersnood.
De aanleg van de spoorweg in 1847 en het kanaal in 1872 zorgt voor een betere ontsluiting van de gemeente en de regio, en biedt stimulansen voor economische groei en welvaart.

20ste eeuw

Omwille van haar strategische ligging, net buiten de frontlinie, speelt de gemeente tijdens de eerste wereldoorlog een belangrijke rol bij de opslag en het aanleveren van goederen en munitie. Bovendien is ze voor de Duitse soldaten met een verlof een geliefd ontspanningsoord. Op 18 april 1915 stort de Franse vliegenier Roland Garros op de grens tussen Ingelmunster en Hulste met zijn vliegtuig neer. Hij overleeft de crash maar overlijdt in 1918 tijdens een luchtgevecht.

Bij het begin van de tweede wereldoorlog is Ingelmunster-bos een strategische plaats in de strijd tussen het Belgische en Duitse leger. De Belgische soldaten vechten op 26 en 27 mei 1940 een ongelijke strijd uit met het Duitse leger, waarbij 34 Belgische soldaten het leven laten.
Van een landelijke buitengemeente evolueerde Ingelmunster tot een woondorp met veel mogelijkheden in de sterk economische driehoek Kortrijk- Roeselare-Waregem.

Meer info

Dienst toerisme - bibliotheek
Schoolstraat 35
8770 Ingelmunster
T: 051/33.74.46
E: toerisme@ingelmunster.be

Meer weten over de geschiedenis van Ingelmunster? Neem dan een kijkje in de magazines van Heemkundige Kring den Hert. De eerste editie verscheen in 1980, de laatste in 2011.