Drankvergunning

Handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Elke persoon (kleinhandelaar, groothandelaar, vereniging, …) die alcohol wil verkopen, moet een handelaarsvergunning ethylalcohol of alcoholhoudende dranken hebben.

Procedure

We vragen om minimum één maand voor de opening contact op te nemen met het gemeentebestuur. Intern wordt uw aanvraag behandeld. Zo wordt er bij de verschillende diensten informatie ingewonnen.

Voorwaarden

De vergunning is alleen van toepassing op:

  • ethylalcohol en alcoholhoudende dranken waarvoor de accijnzen al betaald zijn (de zogenaamde regeling ‘in verbruik’).
  • elke verkoop die niet bestemd is voor gebruik ter plaatse (in horeca, …), want dáárvoor is een drankvergunning nodig (vaste, reizende of occasionele drankgelegenheid).

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan deze vergunning.

De vergunning is geldig tot de stopzetting van de activiteit of een wijziging op het niveau van de onderneming of vestiging(en).

Wat meebrengen

- Uittreksel uit het strafregister.  Voor elke medewerker die op regelmatige basis dranken schenkt, bezorg je een uittreksel uit het strafregister. Deze uittreksels zijn te krijgen bij de gemeente waar de aanvrager gedomicilieerd is.

- Attest van uw verzekeringsmaatschappij (burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing)

 

Kosten

Kost

De aanvraag en de vergunning zijn kosteloos.

Meer info

Dienst economie - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 49
E: economie@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren