Machtiging ambulante handel

Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)

Voor het uitoefenen van ambulante activiteiten hebt u een machtiging ambulante activiteiten (‘leurkaart’) nodig. Een ambulante activiteit is wettelijk gedefinieerd als de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestigingen die vermeld zijn in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over zo’n vestiging beschikt.


Om zoveel mogelijk de risico's van vervalsing te beperken, wordt de machtiging ambulante activiteiten sedert 1 april 2013 uitgereikt op een elektronische drager en niet meer op een papieren drager. Deze papieren machtigingen blijven evenwel geldig tot 31 maart 2014, tot dan hebben hun houders de tijd om zich tot een ondernemingsloket te wenden om een nieuwe machtiging op elektronische drager te bekomen. Na deze datum zijn de papieren machtigingen niet meer geldig, waardoor ambulante handelaars die deze nog bezitten hun ambulante activiteit niet meer kunnen uitoefenen.

Procedure

U vraagt de machtiging ambulante activiteiten aan bij een ondernemingsloket naar keuze. U kunt daarvoor het best telefonisch contact opnemen met het betreffende loket en informeren naar de benodigde documenten. Het ondernemingsloket controleert de toekenningsvoorwaarden en beoordeelt de aanvraag. Bij de ontvangst van uw machtiging wordt u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische machtigingen uit, in de vorm van een plastic badge met een QR-code. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

Voorwaarden

Er zijn drie soorten machtigingen:

  • de machtiging als werkgever (keuze tussen inclusief of exclusief ten huize van de consument)
  • de machtiging als aangestelde A (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument)
  • de machtiging als aangestelde B (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen, ten huize van de consument inbegrepen)

Een machtiging ambulante activiteiten is maar geldig als ook de volgende (wettelijk voorziene) bijhorende documenten in orde zijn:

  • een geldig identiteitsbewijs

  • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden

  • bij verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

  • voor een machtiging ambulante activiteiten ten huize van de consument (aangestelde B): een bewijs van goed gedrag en zeden.

Uitzonderingen

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Als u als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B), hebt u geen machtiging nodig. Ook als u uw diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, is de machtiging niet van toepassing.

Kosten

Kost

De machtiging ambulante handel kost

  • 150 euro voor een machtiging als werkgever

  • 100 euro voor een machtiging als aangestelde – A of B (onbepaalde duur)

  • 50 euro voor een machtiging als aangestelde B (bepaalde duur).