Machtiging ambulante handel

Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)

Een ambulante activiteit is wettelijk gedefinieerd als de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestigingen die vermeld zijn in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over zo’n vestiging beschikt. Om ambulante activiteiten uit te oefenen in het Vlaamse Gewest moet u over de juiste activiteitencodes beschikken.

Sinds 1 april 2024 kunnen ondernemers in Vlaanderen niet langer een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten aankopen. Het ondernemingsnummer is sinds 1 april 2024 namelijk ‘de sleutel’. De controle gebeurt vanaf dan door de ondernemingsgegevens te checken in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).


Om zoveel mogelijk de risico's van vervalsing te beperken, wordt de machtiging ambulante activiteiten sedert 1 april 2013 uitgereikt op een elektronische drager en niet meer op een papieren drager. Deze papieren machtigingen blijven evenwel geldig tot 31 maart 2014, tot dan hebben hun houders de tijd om zich tot een ondernemingsloket te wenden om een nieuwe machtiging op elektronische drager te bekomen. Na deze datum zijn de papieren machtigingen niet meer geldig, waardoor ambulante handelaars die deze nog bezitten hun ambulante activiteit niet meer kunnen uitoefenen.

Procedure

Zorg dat u ten laatste op 31 mei 2024 de juiste codes aan uw onderneming linkt. Op vertoon van een geldige leur- of kermiskaart als werkgever brengt een erkend ondernemingsloket dat voor u gratis in orde. Aanpassingen na die datum worden opnieuw betalend.

Als u de  QR-code digitaal op zak hebt in uw smartphone of hem als affiche een duidelijk zichtbare plek geeft aan uw kraam of attractie, kunt u eenvoudig gecontroleerd worden. Zorg er ook voor dat uw identiteitskaart altijd binnen handbereik is, dan wordt de controle voor u én voor de controleur een pak sneller en efficiënter. 

Voorwaarden

Als ambulante handelaar of foorreiziger moet u een ondernemingsnummer hebben met een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) die de ambulante handel of kermisactiviteit toelaat. Om u als ondernemer tijdens een controle te identificeren, voorziet de overheid nu een digitale QR-code die u bewaart op uw smartphone of afdrukt en aan uw kraam of attractie hangt.

Daardoor is het voor die ondernemingen essentieel dat hun gegevens in de KBO juist zijn. Bekijk op de website van VLAIO hoe u dat zelf kunt controleren. Op die pagina vindt u ook alle verplichtingen die u hebt als ambulante handelaar of foorreiziger.

Uitzonderingen

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Als u als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B), hebt u geen machtiging nodig. Ook als u uw diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, is de machtiging niet van toepassing.