Gecoro

Wat

De GECORO of  de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Door het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening krijgen de gemeenten meer uitgebreide bevoegdheden. De GECORO speelt daarin een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij het structuurplan of bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Deze commissie kan op eigen initiatief ook adviezen formuleren aan de gemeenteraad of het schepencollege.

Werking

De werking van de GECORO is geregeld in het huishoudelijk reglement dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Rekening houdend met het statuut en de rol van de verschillende aanwezigen bij een zitting van de GECORO, bevat een vergadering van de GECORO steeds een openbaar en een besloten gedeelte. Tijdens het openbaar gedeelte worden alle agendapunten uitgebreid besproken en, indien nodig, toegelicht door externe deskundigen. Vervolgens vindt in het besloten gedeelte de beraadslaging en de stemming over de adviezen plaats.

Samenstelling

De GECORO is drieledig samengesteld:

  • leden die organisaties vertegenwoordigen uit het maatschappelijk middenveld en hun plaatsvervangers.
  • leden die bijzonder deskundig zijn op vlak van ruimtelijke ordening en  stedenbouw en hun plaatsvervangers.
  • waarnemers van de fracties uit de gemeenteraad en van het schepencollege. 

Bekijk hier de contactgegevens van de Gecoro

Dienst bouwvergunningen

Dienst ruimte - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 31
E: bouw@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst ruimte (technische dienst, openbare werken, ruimtelijke ordening, milieu en economie) werkt enkel op afspraak

Voor sommige producten (omgevingsvergunning, milieu) kan je zelf online een afspraak maken.