Inname openbaar domein

Geen LPDC met dit id gevonden

Inname openbaar domein langs gewest- en autosnelwegen

Via het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kan je vergunningen aanvragen voor het gebruik van of de aanpassing aan het openbaar domein langs gewest- en autosnelwegen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van containers, de inname van parkeerplaatsen, aanpassingen aan de berm bij de aanleg van uw inrit of het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering of tijdelijke publiciteit.