Moraliteitsattest

Om een slijterij of een drankgelegenheid, zoals een café of een restaurant, uit te baten, hebt u een bewijs nodig dat u van goed en zedelijk gedrag bent en dus het recht hebt om gegiste en sterke dranken te schenken.

In principe volstaat een uittreksel van het strafregister, maar op dat uittreksel staan geen werkstraffen vermeld. Als u echter een werkstraf hebt gekregen na een veroordeling voor heling, mag u geen gegiste of sterke dranken verkopen. Daarom kan een gemeente bij twijfel een moraliteitsattest opvragen om dergelijke veroordelingen te achterhalen.

Procedure

U vraagt een uittreksel uit het strafregister of een moraliteitsattest aan in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte bewijs kan afleveren.


We vragen om minimum één maand voor de opening deze gegevens te bezorgen aan het gemeentebestuur. In samenwerking met de politiezone Midow wordt uw aanvraag behandeld.

Voorwaarden

Het zijn niet alleen de uitbaters die een uittreksel uit het strafregister of een moraliteitsattest moeten voorleggen. De verplichting geldt ook voor:

  • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen
  • alle medezaakvoerders, wanneer een vennootschap de zaak uitbaat

De verplichting geldt niet voor:

  • personeelsleden die niet aan de uitbating deelnemen
  • gelegenheidsslijterijen, zoals bijvoorbeeld het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken op een fuif of evenement.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart.

Meer info

Dienst economie - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 49
E: economie@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren